Category: ve846

VE846: dcachesize

VE846: lockedpages privvmpages shmpages physpages vmguarpages oomguarpages

VE846: numtcpsock numflock numpty numsiginfo numothersock numiptent

VE846: tcpsndbuf tcprcvbuf othersockbuf dgramrcvbuf